Korzystanie z Serwisu

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem produktów dostępnych w sprzedaży wysyłkowej. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

INFORMACJE OGÓLNE I ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www. sklep-expert.pl prowadzony jest przez Andrzeja Gadomskiego pod nazwą Sklep Wędkarski Expert z siedzibą w Siedlcach przy ul. Wojska Polskiego 56, płatnika podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej NIP 821-157-50-61, REGON 142698708. Przedsiębiorca uzyskał wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 21879. Organem rejestrującym jest Prezydent Miasta Siedlce.

2. Sklep funkcjonujący na stronie internetowej pod adresem www.sklep-expert.pl prowadzi sprzedaż towarów umieszczonych w katalogu produktów sklepu internetowego za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski .

3. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego . Kupujący zamawiając produkt składa ofertę kupna określonego produktu. Momentem zawarcia umowy jest chwila otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu oferty (potwierdzenia zamówienia ). 4. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

5. Minimalna łączna wartość zamówionych produktów to 100 złotych.

6. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży pojedynczych sztuk artykułów stanowiących całe opakowanie . Ilość sztuk w opakowaniu podana została obok ceny takiego produktu.

7. Kupujący może złożyć zamówienie za pośrednictwem:poczty elektronicznej: kontakt@sklep-expert.plod poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-18:00 w soboty od 10:00 do 15:00.

8. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący powinien wskazać dane umożliwiające dokonanie wysyłki tj. imienia i nazwiska, adresu, adresu e- mail oraz numeru telefonu celem potwierdzenia zamówienia, a nadto nazwę produktu lub produktów i ilość.

9. Zamówienie zostanie zrealizowane jeżeli produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. Kupujący o braku dostępności produktu jest informowany niezwłocznie.

10. Ceny towarów znajdujących się na stronie internetowej sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Do ceny zamówionego produktu należy doliczyć koszt przesyłki kurierskiej. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

11. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

12. Koszt przesyłki kurierskiej pobraniowej ponosi Kupujący. Koszt ten wynosi 20 złotych.

13. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych.

14. Zamówienia na kwotę powyżej 500 złotych są wysyłane na koszt Sprzedającego.

15. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny (lub faktura VAT na życzenie).

SPOSÓB PŁATNOŚCI

16. Kupujący może dokonać zapłaty za towar: - gotówką przy odbiorze do rąk doręczyciela

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

17. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru (oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby sklepu internetowego.

18. W przypadku o którym mowa powyżej Kupujący i Sprzedający są zobowiązani dokonać zwrotu świadczeń. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

19. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba ,że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

20. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru.

21. Sprzedający zwraca cenę towaru, jak i doliczoną do niej należność kosztów przesyłki do Kupującego według wyboru Kupującego na wskazany przez niego rachunek bankowy Kupującego lub na adres zamówienia. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

REKLAMACJA

22. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania towaru Kupującemu.

23. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. 24. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wówczas wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 25. Do odsyłanego towaru Kupujący powinien dołączyć informację wyjaśniającą przyczynę reklamacji, określić towar, dane adresowe, numer telefonu kontaktowego oraz wskazać żądanie, o których mowa powyżej. Kupujący powinien załączyć również dowód zakupu wadliwego towaru bądź w inny sposób uprawdopodobnić fakt nabycia towaru u Sprzedającego.

26. Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji. O wyniku reklamacji Sprzedający powiadomi Kupującego na piśmie listem poleconym.

27. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedający zwraca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji .

OCHRONA DANYCH KUPUJĄCEGO

28. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. , Nr 133, poz. 883 ze zm.) wszelkie dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji umowy i nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilny (Dz. U. ) ZAŁĄCZNIK nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Andrzej Gadomski Sklep Wędkarski „Expert”,

ul. Wojska Polskiego 56,

08-110 Siedlce,

nr tel. kom. 602 130 888,

adres e-mail: kontakt@sklep-expert.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:Data zawarcia umowy:

Data odbioru towaru:

Imię i nazwisko/nazwa odstępującego od umowy:

Adres:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Data i podpis

REGULAMIN obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014 r.INFORMACJE OGÓLNE I ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www. sklep-expert.pl prowadzony jest przez Andrzeja Gadomskiego pod nazwą Sklep Wędkarski Expert z siedzibą w Siedlcach przy ul. Wojska Polskiego 56, płatnika podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej NIP 821-157-50-61, REGON 142698708. Przedsiębiorca uzyskał wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 21879. Organem rejestrującym jest Prezydent Miasta Siedlce.
2. Sklep funkcjonujący na stronie internetowej pod adresem www.sklep-expert.pl prowadzi sprzedaż towarów umieszczonych w katalogu produktów sklepu internetowego za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski .
3. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego . Kupujący zamawiając produkt składa ofertę kupna określonego produktu. Momentem zawarcia umowy jest chwila otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu oferty (potwierdzenia zamówienia ).
4. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Kupującego do komputera , przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.
5. Minimalna łączna wartość zamówionych produktów to 100 złotych.
6. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży pojedyńczych sztuk artykułów stanowiących całe opakowanie . Ilość sztuk w opakowaniu podana została obok ceny takiego produktu.
7. Kupujący może złożyć zamówienie za pośrednictwem:
poczty elektronicznej: kontakt@sklep-expert.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-18:00
w soboty od 10:00 do 15:00
8.Podczas dokonywania zamówienia Kupujący powinien wskazać dane umożliwiające dokonanie wysyłki tj. imienia i nazwiska, adresu, adresu e- mail oraz numeru telefonu celem potwierdzenia zamówienia, a nadto nazwę produktu lub produktów i ilość.
9. Zamówienie zostanie zrealizowane jeżeli produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. Kupujący o braku dostępności produktu jest informowany niezwłocznie.
10. Ceny towarów znajdujących się na stronie internetowej sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
10.1 Cena nie zawiera kosztów przesyłki.
10.2 Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
2. Koszt przesyłki kurierskiej pobraniowej ponosi Kupujący. Koszt ten wynosi 25 złotych.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych.
4. Zamówienia na kwotę powyżej 500 złotych są wysyłane na koszt Sprzedającego.
5. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny (lub faktura VAT na życzenie).

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Kupujący może dokonać zapłaty za towar:
- gotówką przy odbiorze do rąk doręczyciela

ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia odebrania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby sklepu internetowego.
2. W przypadku o którym mowa w pkt 1 strony są zobowiązane dokonać zwrotu świadczeń. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
2.1 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba ,że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
2.2 Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.
2.3 Sprzedający zwraca cenę towaru, jak i doliczoną do niej należność kosztów przesyłki do Kupującego według wyboru Kupującego na wskazany przez niego rachunek bankowy Kupującego lub na adres zamówienia.

REKLAMACJA

1. W przypadku wystąpienia wad w towarze, w terminie dwóch lat od otrzymania towaru, Kupujący ma prawo zgłosić jego niezgodność z umową i zwrócić towar na adres siedziby sklepu.
2. Do odsyłanego towaru Kupujący powinien dołączyć opis jaka jest przyczyna reklamacji, określić towar, dane adresowe oraz numer telefonu kontaktowego oraz wskazać czy wybiera naprawę towaru, czy wymianę na nowy.
3. Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji. O wyniku reklamacji Sprzedający powiadomi Kupującego na piśmie listem poleconym.
4. W razie niezgodności towaru z umową - według wyboru Kupującego - Sprzedający zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy.
5. Sprzedający nie jest zobowiązany do wymiany lub naprawy towaru, gdy realizacja tych roszczeń nie jest możliwa bądź jest połączona z nadmiernymi kosztami.
6. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów lub sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności Kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy . Odstąpienie od umowy nie przysługuje jednak gdy wada jest nieistotna.
7. Kupujący traci powyższe uprawnienia jeżeli przed upływem 2 miesięcy od wykrycia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o niezgodności towaru z umową.
8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego , Sprzedający zwraca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji .

OCHRONA DANYCH KUPUJĄCEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. , Nr 133,poz. 883 ze zm.) wszelkie dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji umowy i nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U., nr 22,poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141,poz.1176 ze zm).

INFORMACJE RODO

1.    Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Sklep Wędkarski „EXPERT” Andrzej Gadomski, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: sklepexpert@interia.eu. lub telefonując pod numer: 602130888
2.    Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
3.    Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5.    Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
7.    Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8.    Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9.    W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.    W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.